Karin van Lekker GROEN coaching ...

… ondersteunt ‘groene’ idealisten met behulp van persoonlijke coaching;

… traint ‘groene’ professionals in het aangaan van dialogen i.p.v. discussies;

…  coacht zo mogelijk in de buitenruimte;

… heeft een pragmatisch aanpak.

Vraag vrijblijvend 'klikgesprek' aanKijk 60 seconden naar groen

Voor wie?

j

‘Groene’ professionals

Ambtenaren, adviseurs en ingenieurs werkzaam op het gebied van groen, ecologie, biodiversiteit, leefomgeving, duurzaamheid, milieu, natuur, landschap, bos, klimaat, (zwerf)afval, energietransitie, circulaire economie, bodem, water en NME.

Idealisten

Mensen die streven naar een betere wereld.

Perfectionisten

Mensen die naar volmaaktheid streven.

Buitenwerkers

Boswachters, agrariërs, boomkwekers, hoveniers, natuurfotografen en 'groene' opzichters, voorlieden en wijkploegmedewerkers.

Leidinggevenden

Mensen in een bestuurlijke functie, leidinggevenden, managers en mensen met coördinerende verantwoordelijkheden.

Doe de test!

Als je geen plan hebt voor jezelf, word je automatisch onderdeel van het plan van iemand anders. Het gevoel heel veel te moeten, zorgt er dan voor dat de dingen die je wilt uit beeld verdwijnen.
Beantwoord deze 7 vragen als je wilt weten in hoeverre je onderdeel ben van het plan van een ander.
Het kost maximaal 2 minuten van je tijd.

Wat voor dag is het vandaag?

Over Karin

Graag stel ik me nader aan je voor. Ik ben Karin Jansen, opgegroeid als oudste in een bakkersgezin van 3 kinderen. Inmiddels al meer dan 30 jaar getrouwd met Ron en moeder van 2 studerende zoons.

Ik was een echt buitenspeel-kind en ben nog steeds een buitenmens. Ik voel me sterk verbonden met en verantwoordelijk voor alles wat leeft, groeit en bloeit. Niet gek dus dat ik een ‘groene’ opleiding heb gedaan en in ‘groene’ functies terecht kwam qua werk. Ik ben ambtenaar geweest, heb bij een vereniging voor ambtenaren gewerkt en ben daarna aan de opdrachtnemende kant terecht gekomen.

Al jaren werk ik met veel plezier bij een ‘groen’ adviesbureau. Toch ging het op een bepaald moment kriebelen. Ik wilde meer op individueel niveau met mensen bezig zijn en wat minder druk zijn met beleidsmatige en organisatorische processen. En natuurlijk dichtbij mijn geliefde ‘groene’ vakgebied blijven. Na een intensieve coachopleiding heb ik nu een parttime dienstverband bij eerdergenoemd adviesbureau en run daarnaast mijn eigen coachpraktijk. Ik coach ‘groene’ professionals bij wie het intern idealistische vuur is afgezwakt tot een waakvlammetje. Mijn drive is om hen te helpen in zichzelf het vuur terug te vinden, zodat ze weer het verschil kunnen maken. Voor onze natuur, ons milieu, onze leefomgeving.

Fotografie is mijn hobby en waar het kan, maak ik combinaties tussen coaching en fotografie. Het is een ideale manier om woorden en beelden met elkaar te verbinden en op die manier zowel ‘talig’ ingestelde mensen als ‘beelddenkers’ aan te spreken.

Ben je intussen benieuwd geworden wat ik voor je kan betekenen? Kijk dan verder op m’n website of bel me voor een gratis eerste afspraak: 06 – 83 87 27 51. Dan kunnen we kennismaken en kijken of er een ‘klik’ is.

Vrijblijvend 'klikgesprek'

Bij het kiezen van een coach ga je natuurlijk niet over één nacht ijs. Ik besef heel goed dat m’n website, m’n referenties of m’n LinkedIn-profiel alleen maar ‘papieren’ informatie geven. Om die reden hebben we altijd eerst een vrijblijvend ‘klikgesprek’. Zo’n gesprek is bij voorkeur fysiek (ik kom naar jou toe) maar kan ook virtueel via Zoom, Teams of Facetime. Het gesprek duurt ongeveer een uur. Volgens mij voldoende tijd om èn de nodige gegevens uit te wisselen èn (meest belangrijk) te voelen of er een ‘klik’ is.

Tot snel. Het lijkt me leuk je te ontmoeten!

Dit kan beter apart verteld worden

Gedragsverandering

Als je de definitie van coaching erbij pakt, vallen er twee woorden op: veranderen en gedrag. Vrij vertaald gaat het bij coaching dus om gedragsverandering. Gedragsverandering gaat meestal nooit ineens maar stap voor stap. Motivatie (stimulatie van buitenaf = ‘moeten’) of beter nog inspiratie (stimulatie van binnenuit = ‘willen’) is een voorwaarde voor verandering. Volgens James O. Prochaska zijn er zijn zes fasen te onderscheiden in een gedragsveranderingsproces. Ik herken ze bij mezelf. Jij ook?

 

 • Fase 1 – Ontkenning (‘not ready’).
  Dit is de fase waarin je nog niet bewust bent van het feit dat je misschien wel een probleem hebt of veroorzaakt. Je zult het ontkennen, de noodzaak nog niet inzien, of de oorzaak van het probleem buiten jezelf zoeken.
 • Fase 2 – Erkenning (‘getting ready’).
  In deze fase word je er bewust van dat je misschien wel een probleem hebt èn dat je hier zelf verantwoordelijk voor bent. Je wilt wel veranderen maar weet alleen nog niet hoe. Of je denkt dat je het niet kunt veranderen.
 • Fase 3 – Verkenning (ready’).
  In deze fase maak je plannen om daadwerkelijk iets aan je gedrag te gaan doen.
 • Fase 4 – Actie (‘current action’).
  Dit is de fase waarin je actie onderneemt om ook echt (iets) te veranderen.
 • Fase 5 – Volhouden (‘maintenance’).
  In deze fase is het zaak om het nieuwe gedrag vol te houden en te integreren met andere activiteiten. Het risico van een terugval (‘relapse’ of ‘recycling’) is aanwezig. In dat geval kun je (een deel van) het proces opnieuw doorlopen.
 • Fase 6 – Sluiting (‘termination’)
  In deze fase ervaar je dat het nieuwe gedrag een gewoonte is geworden. ‘Verleidingen’ om terug te vallen in je oude gedrag hebben geen vat meer op je.

Nudging & Boosting

In het artikel over gedragsverandering stond het al: motivatie en/of inspiratie zijn voorwaarden voor verandering. In dit artikel vertel ik graag iets over nudging en boosting en de relatie hiervan met motivatie en inspiratie. Wist je dat je soms onbewust gemotiveerd wordt om je gedrag te veranderen? Nudging is één van de meest gebruikte methoden om het onbewuste gedrag te beïnvloeden. Nudging betekent letterlijk een duwtje in de goede richting geven. Als je voetstapjes ziet die op de grond zijn geplakt en in de richting lopen van een afvalbak, dan word je genudged om je afval in de bak te gooien. Een beperking van nudging is dat het weghalen van de interventie (= de voetstapjes), kan leiden tot het verdwijnen van het effect (= je gaat je rommel weer op straat gooien (nee, jij natuurlijk niet maar anderen wel ...)).

Het idee van boosting is dat je kennis en tools krijgt aangereikt waarmee je zelf goede keuzes kunt maken. De beperking van nudging geldt bij boosting minder omdat je bij boosting een vaardigheid aanleert en misschien geïnspireerd raakt om het anders te doen. In dit voorbeeld om afval niet meer op straat te gooien. Toch is boosting alleen ook niet ideaal. Want om een boost blijvend te laten werken is wilskracht nodig. Voordat je het weet, verval je toch weer in je oude gedrag (‘terugval’; zie artikel over gedragsverandering).

De kracht zit hem volgens mij in de combinatie tussen nudging en boosting. Een nudge kan een duwtje in de goede richting geven, maar zorgt lang niet altijd voor een gedragsverandering op de lange termijn. Een boost kan wèl de juiste tools bieden voor lange termijn gedragsverandering, maar zet lang niet altijd aan tot het daadwerkelijk uitvoeren van het nieuwe gedrag. Een combinatie van nudging en boosting zorgt ervoor dat een kwestie vanuit verschillende perspectieven wordt benaderd. Zo kunnen alle factoren worden aangepakt. En dat is hoe ik in mijn coaching zelf ook een kwestie aanpak.

Zelfsturing

De bedoeling van coaching is om de coachee (jou?) te helpen bij het vergroten van zelfacceptatie en zelfredzaamheid. De eerste stap hierin is dat je inzicht krijgt in het beeld dat je van jezelf hebt: je zelfbeeld. Een heleboel ‘zelf-en’ dus. Ik heb er nog eentje: zelfsturing. Door middel van coaching kun je zelfsturing aanleren. Maar wat is het eigenlijk? Zelfsturing is een vorm van autonomie. Bij zelfsturing gaat het erom dat je jouw leven, jouw werk, jouw tijd en jouw motivatie zelf leert sturen zonder door anderen aangezet of gemotiveerd te worden. Zelfsturing heeft niets te maken met eigengereidheid, egoïsme of je eigen gangetje willen gaan zonder anderen daarbij te betrekken. Je leeft juist in de context met je medemens, je collega’s of je opdrachtgever. Je kent de behoeften van de ander, je houdt rekening met anderen maar gaat primair uit van je eigen behoeften. Je weet daarover te communiceren met je medemens en je respecteert de keuzes van de ander. Benieuwd naar een aantal gedragskenmerken van zelfsturende mensen? Hier volgt een aantal:

 • Neemt verantwoordelijkheid voor eigen gedrag, keuzes en consequenties daarvan;
 • Kan hulp bieden daar waar nodig en weet dit te begrenzen;
 • Durft hulp te vragen indien noodzakelijk;
 • Maakt keuzes op basis van eigen behoeften;
 • Durft te verantwoorden: ook wanneer er fouten zijn gemaakt of wanneer er keuzes zijn gemaakt die verkeerd uitpakken;
 • Kan hoofd- en bijzaken onderscheiden en is bezig met zinvol werk.

Worstel jij met de in dit artikel genoemde ‘zelf-en’? Laten we dan eens kennismaken! Bel 06 – 83 87 27 51.

Coachend leidinggeven

Coachend leidinggeven, velen hebben er wel een bepaald beeld bij. En niet allemaal postief helaas. Sommige leidinggevenden passen het niet toe omdat ze denken dat “het teveel tijd kost om mensen stapje voor stapje te helpen groeien”. Anderen vinden het wel de moeite en tijd waard en proberen hun medewerkers op een opbouwende manier te sturen naar een betere prestatie en meer resultaat.

Bij coachend leidinggeven kan het echter om meer gaan dan een betere prestatie. Er is namelijk verschil te maken in ‘prestatiecoachen’ of ‘ontwikkelingscoachen’. Bij prestatiecoachen ligt de focus op een bepaald probleem of uitdaging. Het gaat om een brandje blussen, een brandje stoken of een brandje indammen. Het zijn alledaagse kwesties en ze zijn belangrijk en noodzakelijk. Bij ‘ontwikkelingscoachen’ verschuift de focus van de kwestie die opgelost dient te worden (het brandje) naar de persoon in kwestie, degene die verantwoordelijk is voor het brandje. Door ontwikkelingscoachen wordt die persoon uitgedaagd om te leren, te verbeteren en te groeien en niet alleen om iets eenmaligs op te lossen.

Hoe het werkt dat coachend leidinggeven? Simpel gezegd door iets vaker vragen te stellen en iets minder vaak te vertellen hoe het moet. Dit vraagt om een gedragsverandering bij de coachend manager. Coachen is eenvoudig en kost in principe niet meer tijd dan ‘gewoon’ leidinggeven. Coachen is echter geen ‘trucje’ en niet ‘zomaar even’ aan te leren. Coachend leidinggeven zou een (nieuwe) gewoonte moeten worden. Het aanleren van een gewoonte vraagt commitment en inspanning en kost de nodige tijd. Tijd om te oefenen in bijvoorbeeld de juiste vragen stellen, in actief luisteren, in feedback geven en in reflecteren. En heel belangrijk: oefenen in het bewust niet vervallen in bepaalde oude gewoonten of vaste persoonlijke gedragspatronen als blijkt dat deze een coachende manier van leidinggeven bij jou in de weg zitten.

Ik kan jou als leidinggevende of jullie als managementteam helpen bij het aanleren van een meer coachende manier van leidinggeven. Een laagdrempelige en praktisch toepasbare methode hiervoor is de COACH-methode van Michael Bungay Stanier. Deze methode is uitstekend wetenschappelijk onderbouwd zonder saai en langdradig te zijn.

Geïnteresseerd? Neem eens contact op en laten we de diverse mogelijkheden bespreken! Of vraag een vrijblijvende offerte aan voor een totaal-leertraject bestaande uit één of meer (incompany) workshops, persoonlijke coaching en e-coaching.

Referenties

“Al geruime tijd ondersteunt Karin ons als MT en de groep coördinatoren bij onderwerpen als coachend leidinggeven, het voeren van coachende gesprekken en het communiceren met i.p.v. over elkaar. Ze heeft een aantal intervisiebijeenkomsten van de coördinatoren begeleid en zich inmiddels – zoals de bedoeling was – overbodig gemaakt. We hebben nu voldoende vaardigheden en handvatten om zelf verder door te pakken.

Karin is een overtuigend, inlevend, doortastend en enthousiaste persoon en fijn om mee te werken. Zij heeft veel ervaring in het vakgebied openbare ruimte. Dat maakt dat zij makkelijk de aansluiting vindt met de vakmensen in onze organisatie. De mix van ervaring, vakkennis, adviseur en coach is een goede formule gebleken.”

Bas Römer
namens MT Buha Doetinchem

“Karin ken ik al heel wat jaren uit de vriendenkring, maar ik had haar nog niet meegemaakt als coach. Dat was een leuke en prettige ervaring. Ik ben ruim 20 jaar zelfstandig ondernemer en liep weleens met de gedachte om een andere baan te gaan zoeken. Karin stelde toen voor om de drijfverenanalyse te doen. In het gesprek dat volgde kon zij goed naar boven halen wat mijn drijfveren zijn voor mijn bedrijf. Door de juiste vragen te stellen liet zij mij nadenken over mijn verleden en toekomst en kon ik voor mijzelf weer bepalen welke kant ik op zou willen. Het leuke is dat wij elkaar goed kunnen vinden in het ‘groene verhaal’. Zit jezelf nu ook in een fase van wat en hoe wil ik verder, dan kan ik je Karin zeker aanbevelen.”

Peter Matze
Ecologisch hovenier

“In 2019 zijn we als Managementteam met Karin een traject ‘Coachend leidinggeven’ gestart. Na een intensieve en inspirerende introductieworkshop zouden een verdiepende workshop, individuele oefen- en coachingssessies en een intervisiebijeenkomsten volgen. Maar COVID-19 gooide roet in het eten.

Om de overgang naar een andere manier van leidinggeven niet helemaal stil te laten vallen, had ik regelmatig een (telefonisch) coachingsgesprek met Karin. Zij bood me handvatten om mezelf tot een betere coachend manager te ontwikkelen.

In 2021 hebben we de training Coachend leidinggeven weer opgepakt en uitgebreid naar ons team van coördinatoren.

Ik vond het prettig dat Karin – gezien haar achtergrond – dezelfde ‘taal’ spreekt als ik. Hierdoor had ze soms al aan een half woord genoeg om te begrijpen waar ik tegenaan liep.

Inmiddels (mei 2023) staat mijn pensioen voor de deur en behoren de coachgesprekken tot het verleden. Ik ga de gesprekken missen maar weet inmiddels goed te reflecteren op mijn eigen functioneren.”

Wim de Korte
directeur Buha BV

“Ik heb Karin leren kennen als de moeder van een middelbare schoolvriend van mijn zoon. Onze zoons zijn inmiddels aan het studeren en wij wandelen regelmatig een mooie ronde door onze woonomgeving in Het Groene Hart. We houden allebei van wandelen en de natuur en ook van mensen. We zijn ieder op ons eigen manier bezig met het begeleiden van mensen in veranderingen. Genoeg stof om over te praten (behalve onze zoons) want we delen onze ervaringen, reiken elkaar dingen aan en zijn elkaar eigenlijk gewoon aan het coachen. Zo heb ik Karin leren kennen als een kundig en ervaren coach, met kennis van mensen en hun gedrag, verandering, samenwerking en weerstand in teams en organisaties. Zij kan goed luisteren en observeren en weet daardoor de vinger op de zere plek te leggen waarna er ‘als vanzelf’ beweging komt.”

Jeanette van Warmerdam
zelfstandig consultant, trainer, coach, natuurlijk possibilist

“Karin en ik werken al vele jaren samen. Onze samenwerking kenmerkt zich – naast het broodnodige plezier – ook door het altijd van elkaar leren en samen sparren over nieuwe ideeën. We kunnen kritisch naar elkaar zijn en dit biedt de ruimte om samen te groeien. Het verraste mij dan ook niets dat Karin zich doorontwikkeld heeft als coach. Dit jaar ben ik 10 jaar ondernemer. Ik heb Karin gevraagd – als coach – om mij eens te spiegelen op mijn ondernemersbestaan: wat zijn mijn drijfveren, wat zijn mijn toekomstdromen en welke kant wil ik wel of niet op? Karin stelt de juiste vragen en vraagt ook nog eens dóór! Dit heeft geleid tot zaken die ik wel al voelde maar nu ook voor mezelf kon bevestigen. Een mooi resultaat! Daarnaast is Karin ook nog gewoon een leuk en bevlogen mens. Ik kan Karin dan ook van harte aanbevelen.”

Gonda Neddermeijer
directeur Kernel Groep

“Aangenaam verrast door het snelle denken en kunnen schakelen van Karin. Ze volgt jouw gedachteassociaties en speelt daar op in. Dit gecombineerd met haar arsenaal aan technische vaardigheden en haar bekwaamheid die in te zetten naar jouw behoefte: Karin is een toppertje.

Ze helpt jou je gedachten te ordenen, op een andere wijze naar je probleemstelling te kijken én je te inspireren om de dingen “groen” te doen. Met andere woorden: dankzij Karin heb ik een paar goede handvatten geformuleerd die me weer verder helpen.
Ervaar het zelf!”

Esther
Rijksoverheid

Contact

Je kan me op verschillende manieren bereiken:

Dorpsstraat 114
2391 BN Hazerswoude

06 - 55 86 56 20

karin@lekkergroencoaching.nl

KvK 73437832

Tijd om kennis te maken?

Karin Jansen is lid van de NOBCO.