Training

“Het op niveau (helpen) houden of (helpen) verbeteren van vaardigheden”

Professionele bekwaamheid

Coaching kan een hulpmiddel zijn om je niet alleen persoonlijk maar ook professioneel verder te bekwamen. Coaching is dan een soort van één-op-één training.  

Bij Lekker GROEN coaching kun je terecht voor trainingen die het je gemakkelijker maken om in een organisatie tot je recht te komen en met je collega’s of klanten om te gaan. Je kunt daarbij denken aan het aanleren van een coachende manier van leiding geven, het op een professionele manier geven èn ontvangen van feedback of het experimenteren met technieken om effectieve gesprekken te voeren met een (ontevreden) bewoner of (potentiële) klant. Dit soort communicatieve trainingen geef ik niet alleen aan individuele professionals. Ook samen met een collega of een groep collega’s kun je bij mij terecht. 

Leerfasen

Elk leerproces wordt vooraf gegaan door een bewustwordingsproces: dat je er in je zogeheten ‘onbewust onbekwame fase’ achterkomt dat je iets nog niet wist of kunt. Je kent Maslow misschien van de behoeftepiramide maar hij is ook de bedenker van de vier leerfasen: onbewust onbekwaam / bewust onbekwaam / bewust bekwaam / onbewust bekwaam. 

Weet je in welke fase je zelf zit als het gaat om eerder genoemde communicatieve competenties? Ik kan je helpen daar achter te komen èn je ondersteunen bij het maken van een plan om je op dat gebied professioneel verder te bekwamen. Zodat je steeds een leerfase verder komt en figuurlijk ‘groeit’. 

De Schipbeek tussen Holten en Laren langs het Pieterpad
Botanische tuin bij mineraal zwembad op de Azoren

Intervisie

Zijn coaching en training voor jou of binnen jouw organisatie niet de meest passende vormen om te leren? Denk dan eens aan intervisie. Intervisie is collegiale ondersteuning en onderlinge advisering bij werkproblemen. Intervisie doe je idealiter in een groep bestaande uit gelijken. Het is de bedoeling dat de groep binnen een gezamenlijk vast te stellen structuur tot oplossingen en inzichten tracht te komen voor zelf ingebrachte kwesties. Het leerproces in een intervisiegroep is in principe zelfsturend en op reflectie gericht. Het kost wel tijd maar je kunt heel gemakkelijk zelf met intervisie aan de slag. Op internet zijn diverse veelgebruikte intervisiemethoden te vinden. Wil je je organisatie een vliegende start laten maken met het ontwikkelen van zelflerend vermogen? Denk dan eens aan begeleide intervisie. Voor een effectief leerproces in de groep is het daarbij van belang te kiezen voor een (externe) begeleider die de taal spreekt van de intervisanten.

Mogelijkheden

Coachend leidinggeven

Om met behulp van coachende gesprekken te investeren in de ontwikkeling van medewerkers en daarmee in de effectiviteit van de organisatie.

 • Individuele training: 4 leer- en/of oefensessies à 1,5 uur incl. het boek De Coachmethode
 • Managementteam training: 2 werksessies à 4 uur, ‘huiswerk’ en het boek De Coachmethode. Evt. uit te breiden met individuele oefensessies

Kosten: vanaf € 995,- respectievelijk € 2.245,-

(excl. BTW en reiskosten)

Feedback geven en ontvangen

Om weerstanden te leren overwinnen en het beste uit jezelf en anderen te halen.

 • Individuele training: 3 leer- en oefensessies à 1,5 uur
 • Teamtraining: 2 werksessies à 3 uur evt. uit te breiden met een DISC-teamanalyse

Kosten: vanaf € 820,- respectievelijk € 1.745,-

(excl. BTW en reiskosten)

Begeleide intervisie

Om het zelflerend vermogen van de organisatie te vergroten en de intervisiegroep een boost te geven.

 • Groep van maximaal 8 personen
 • 2 intervisiesessies á 2 uur met zelf ingebrachte, werkgerelateerde kwesties

Kosten: vanaf € 1.310,-

(excl. BTW en reiskosten)
 

‘Het hele gesprek’

Voor een betere aansluiting op en effectievere gesprekken met je gesprekspartners

 • Voorgesprek
 • 1 kennissessie (dagdeel) met o.a. inzichten uit de klimaat-, gedrags- en omgevingspsychologie.
 • Handout

Kosten: vanaf € 1.310,-

(excl. BTW en reiskosten)

Maatwerk-Mix

Als een diverse aanpak aan de orde is.

 • Mix van coaching, advisering, begeleiding, training en boosting
 • Op maat; passend bij de eisen, wensen en cultuur van opdrachtgever
 • Individuele aanpak en/of teamcoaching
 • Veranderwandelingen (individueel) kunnen deel uitmaken van de mix
 • Vaste aanneemsom (inspanningsverplichting)
 • Extra uren op basis van nacalculatie

Kosten: op aanvraag

Leven lang leren

Na een ‘groene’ opleiding ben ik in 1992 gestart als ‘groene’ professional (beleidsambtenaar) bij een gemeente. Inmiddels werk ik in deeltijd al jarenlang bij een ‘groen’ ingenieurs- en adviesbureau en heb ik daarnaast dus een eigen coachpraktijk. Ik vertel je dit zodat je weet dat ik jouw ‘taal’ spreek.
Een leven lang leren vind ik erg leuk en belangrijk. Dus heb ik omgevingspsychologie gestudeerd, vrijwillige bestuursfuncties gehad, praktisch vrijwilligerswerk gedaan, me verder in fotografie bekwaamd, een professionele coachopleiding gevolgd en diverse boeken over gedragspsychologie uitgeplozen.
Ik ben lid van de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches (NOBCO) en maak deel uit van een intervisiegroep met andere coaches. Hierdoor blijf ik groeien in mijn vak en ben jij verzekerd van een deskundige begeleider.

Training is als puntenslijpen: je blijft scherp