Vies woord

4 november 2022

Sommige mensen krijgen ‘vlekken in de nek’ als ik het woord intervisie laat vallen. Doorvragen leert dat dit veelal komt omdat ze eigenlijk nog nooit hebben ervaren wat professionele intervisie is. Zo is het bij intervisie bijvoorbeeld niet de bedoeling om met een hiërarchisch gemixte groep werkproblemen te bespreken. Ook is niet handig om ‘aan intervisie te gaan doen’ zonder onderling overeenstemming en commitment te hebben over spelregels zoals vertrouwelijkheid, openheid, respect en aanwezigheid.

Wat is intervisie dan wel? Kenmerken van effectieve intervisie op een rijtje:
• Collegiale ondersteuning en onderlinge advisering bij werkproblemen in een zelfsturend en op reflectie gericht proces;
• Met een leergroep bestaande uit gelijken;
• Om binnen een gezamenlijk vastgestelde structuur tot oplossingen en inzichten te komen voor zelf ingebrachte kwesties.

Bij intervisie staat ‘leren van je werkervaringen’ centraal. Het is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij je als professional een beroep doet op collega’s. Om samen na te denken over vraagstukken waar je tegenaan loopt in het werk.
Dit gezamenlijk puzzelen gebeurt niet door het aandragen van ‘oplossingen’. Tenminste, niet direct. Maar in eerste instantie door het gericht stellen van (reflectieve) vragen aan elkaar. Deze werkwijze helpt je om werkervaringen beter te analyseren en het vergroot ook je vermogen om een werkprobleem vanuit verschillende perspectieven te bekijken en op te lossen.

Omdat veel mensen ervan houden om adviezen en oplossingen aan te dragen, pas ik aan het einde van mijn begeleide intervisietrajecten vrijwel altijd een rondje advisering toe. Waarna tenslotte de probleemeigenaar mag bepalen waar hij/zij mee aan de slag gaat: het advies aan zichzelf of het advies van een collega.

Wil je ook intervisie inzetten om het zelflerend vermogen van jou en je collega’s te ondersteunen en wil je hulp bij het opstarten hiervan? Klik hier of bel me op 06-83872751.